Pályázó neve NAGYMÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Projekt címe A helyi identitás és kohézió erősítése Nagymágocson
Projekt kódja TOP-5.3.1-16-CS1-2017-00014
Támogatás összege (Ft) 22 000 000 .- HUF
Támogatás mértéke 100%
A projekt megvalósításának kezdete 2018.05.15.
A projekt fizikai befejezésének határideje 2022.05.15.

A projekt tartalmának bemutatása:

 

A projekt átfogó célja, hogy a célterületen élő helyi közösség szerepvállalása megerősödjön, fokozódjon a helyi felelősségtudat, a helyi identitás és ezzel megvalósuljon az együttműködő, integráló közösség.

A projekt specifikus céljai az átfogó célok elérését segítik elő:

1.) A közösségfejlesztés szakmai és infrastrukturális hátterének biztosítása

2.) A célterületen megvalósuló, multiplikálódó közösségi kezdeményezések és közösségfejlődés támogatása

3.) A helyi tudástőke hálózatosítása és az identitás megerősítése a közösségfejlesztési célok elérése érdekében

4.)A célterületen élők életminőségének megtartásával és javításával a helyi identitás, helyi kötődés fokozása a terület revitalizálódása és a megtartó képességének fokozása érdekében.

A specifikus célokhoz és a projekt felhívásához szinergikusan kapcsolódó beavatkozási területeket jelöltünk ki, melyek meghatározzák a közösségi tervezésen alapuló tevékenységek lehetséges irányát is. A helyzetértékelést és az előzetes tervezést elősegítendő, igényfelmérést végeztünk, amelynek keretében egyrészt (1) struktúrált interjú formájában kérdeztük a helyi társadalmi, gazdasági, kulturális és szociális szféra szereplőit a helyi problémák és igények vonatkozásában, másrészt (2) konzultációs találkozót tartottunk a célterület lakosságának megszólaltatására.

A helyi igényfelmérés alapján megállapítható, hogy a helyi lakosság elégedetlen a helyi közösség együttműködésével, igényük szerint olyan közösségi programokra volna szükség, amely javítja a hangulatot és segíti a helyiek ismerkedését. Jelezték azt is, hogy olyan biztonságos közösségi térre is szükség volna, amely a kikapcsolódásukat segíti, s ahol kulturális programok, oktatás érhető el. Többen jelezték, hogy a helyi fiatalok helybentartása nehéz, így az idősek magukra maradnak, sokszor a biztonsági kérdést is elvetik.

Az interjúk során azt is jelezték, hogy a lokális kötődések erősítése szükséges, s olyan tevékenységekkel lehet ezt elérni, amelyben minden generáció részt tud venni. Mind az interjúk, mind a konzultációs találkozók megerősítik, hogy olyan életminőséget javító programokra van szükség, amely összekovácsolja a helyi lakosokat. Fontos szükségletként azonosítottuk a társadalmi beilleszkedést elősegítő, értéktudatos és befogadó helyi társadalom megteremtését is.

A projekt célterülete Nagymágocs település lakossága, így a célterület teljes lakosságszáma 2968 fő. A célterület demográfiai jellemzője az országos tendenciákkal azonos, valamelyest talán kedvezőtlenebb munkaerő-piaci mutatókkal. Az öregedési mutató értékeiben mindegyik település esetében emelkedés figyelhető meg, azaz egyre növekszik 60 év felettiek aránya a gyermekkorú népességhez képest. A pályázó önkormányzat rendelkezik helyi esélyegyenlőségi programmal, melynek céljaihoz jelen projekt is illeszkedik.

A projekt konzorciumi formában valósul meg civil szervezet, a Nagymágocsi Polgárőr Egyesület bevonása mellett. Az egyesület több mint 15 éves tapasztalattal rendelkezik kulturális, vidékfejlesztési területen. A projekt szakmai tartalmának megvalósításához közösségfejlesztőt alkalmazunk. A megvalósuló fejlesztés összhangban van Csongrád megye területfejlesztési programjával, annak stratégiai és horizontális területfejlesztési céljaival, mivel a hátrányos megkülönböztetés, az aktív közösségi élet, és a demokratikus részvételt nagyban ösztönzi.

A támogatás mértéke 100%

Információs pont nyitva tartása