Szervezeti és személyzeti adatok

A képviselő-testület tagjainak névsora
Szebellédi Endre István polgármester
Drubináné Fodor Katalin alpolgármester
Párkány György képviselő
Tóth-Lenti Dóra képviselő
Libor Zoltán képviselő
Szarvas Józsefné képviselő
Simondán Pál képviselő

A polgármester fogadóórái: hétfő 8,00 – 12,00
Az alpolgármester fogadóórája: minden hónap második szerdáján 15,00 – 16,00

A képviselő-testület állandó bizottságainak névsora

Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottság
Libor Zoltán elnök
Simondán Pál képviselő, tag
Szarvas Józsefné képviselő, tag
Dobóczki Józsefné külsős bizottsági tag
Makai István külsős bizottsági tag

Szociális és Humánpolitikai Bizottság
Tóth-Lenti Dóra elnök
Párkány György képviselő, tag
Simondán Pál képviselő, tag
Lippai Zsoltné külsős bizottsági tag
Ábrahámné Juhász Mária külsős bizottsági tag

Ügyintézés:
Paczuk Erika igazgatási főmunkatárs  pmhivatal@nagymagocs.hu iktató, jegyzőkönyvezés
Heredeáné Sprok Magdolna igazgatási főleőadó szocialis@nagymagocs.hu  települési támogatások , gyermekvédelmi ellátás,  anyakönyvezés, kereskedelmi ügyek, hirdetmények
Dr. Vida Bernadett jegyző jegyzo@nagymagocs.hu intézményi ügyek, képviselő-testületi anyagok, rendeletek
Mészáros Gábor vezető-tanácsos ado@nagymagocs.hu adóügyek
Felföldi Róbert gazdasági vezető  penzugy@nagymagocs.hu gazdasági ügyek, pénzügyek, költségvetés
Tóth-Kovács Tiborné gazdasági ügyintéző penzugy2@nagymagocs.hu könyvelés
Virágos Jánosné gazdasági ügyintéző penzugy1@nagymagocs.hu gazdálkodás, pénztár, számlázás
Berényi Ferencné gazdasági ügyintéző penzugy2@nagymagocs.hu könyvelés
Makai Istvánné igazgatási főleőadó igazgatas@nagymagocs.hu hagyatéki ügyek,

Vas Zoltán járási hivatal ügysegéd, kormányablak /3. sz. iroda/  okmányirodai ügyek, családtámogatási ügyek, szociális ügyek, egészségügyi jogosultság megállapítása, lakcím-bejelentés, közgyógyellátás, ápolási díj, időskorúak járadéka,    hadigondozás, gyámügy (ügyfélfogadás: hétfő 8-16)