Szociális ügyek

Szociális ügyekhez kapcsolódó dokumentumok /PDF formátumban/
Települési támogatás iránti kérelem
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítási iránti kérelem
Méhészek – vándor – kijelentő lap
Méhészek – vándor – bejelentő lap
Méhészek – állandó – bejelentő lapja
Közterület-használat engedélyezése iránti kérelem
Kérelem telepengedély-köteles ipari tevékenység folytatásának endgedélyezéséhez
Kérelem jegyzői igazoláshoz – 3,5 t össztömeget meghaladó gépjármű forgalomba helyezéséhez
Kérelem hatósági bizonyítvány iránt – földárveréshez
Kérelem helyi közútra történő behajtási engedély iránt
Kérelem 60 literes űrtartalmú hulladékgyűjtő edény igénybevételéhez igazolás kiállítására
Fakivágási engedély iránti kérelem
Bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról szóló bejelentés
Bejelentés-köteles ipari tevékenység folytatásáról szóló bejelentés