Hírmondó

Újságunk önkormányzati rendelet alapján  minden hónapban tájékoztatja a lakosságot az önkormányzat munkájáról, fontosabb híreiről, községünk rendezvényeiről és a helyi civil szféra eseményeiről.

A lapkiadás szakfeladatát a Nagymágocsi Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár látja el. Az újság nyomdai előkészítése a művelődési házban történik az intézményegység technikai eszközeinek felhasználásával.

A lap rendszeres megjelenésének biztosítására szerkesztőbizottság működik Tóthné Rostás Ágnes felelős kiadó és Tamás Erika főszerkesztő vezetésével. A lap szerkesztésében részt vesznek az intézet szakmai munkakörben foglalkoztatott dolgozói, a község intézményeinek vezetői, képviselői és a civil szervezetek képviselői.


Kiemelt témakörök:

Önkormányzati hírek

Egy helyi lap alapvető feladata, hogy a település lakói választ kapjanak a szűkebb környezetüket érintő releváns kérdésekre. Törekedni kell az önkormányzati munka kiegyensúlyozott bemutatására. Tájékoztatást kell adni képviselő-testületi ülésekről, kihirdetett rendeletekről.  A helyi vezetés határozati javaslatait, elképzeléseit az olvasók  megismerhessék. A képviselő – testületi ülések előterjesztéseit, hivatalos híreket, rendeleteket, határozatokat, közleményeket stb. a  Polgármesteri Hivatal feladattal megbízott munkatársa elektronikus úton biztosítja.

Civil szervezetek hírei

Egy közösség fejlettségét mutatja a civil társadalom sokszínűsége, aktivitása. A civil szervezetek munkájáról, rendezvényeiről folyamatosan tájékoztatni kell az olvasókat.

Nagymágocs közéleti személyiségei

A helyi lap alkalomszerűen készít interjút Nagymágocs politikai és kulturális életének szereplőivel, a községbe érkező neves személyiségekkel, ismert és kevésbé ismert nagymágocsiakkal, akiknek személyük vagy mondandójuk érdekes lehet az olvasó számára.

Helyismeret

Törekedni kell arra, hogy a lap hasábjain is megismertessük Nagymágocs múltját az itt élőkkel. Minden olyan meglévő, ám sokszor elfelejtett értéket vagy jövőt meghatározó elképzelést meg kell ismertetni a község lakosságával, amelyekre méltán lehetünk büszkék, vagy amelyek olyan ügyet szolgálnak, ami mindnyájunk, községünk épülését, szépülését, fejlődését szolgálja.

Iskolai és óvodai hírek

Az iskola és óvoda életének legfőbb eseményeiről, fontos tudnivalókról hírek, tudósítások közlése.

Sport

Sportrovatnak biztosítani kell felületet, egy-egy hosszabb tudósítást vagy interjút közölni aktuális eseményhez kapcsolódóan.

További  témakörök

Családi események, Petőfi Művelődési Központ hírei, rejtvény, megemlékezés országos évfordulókról, ünnepekről, egészségügyi tanácsok, közérdekű információk (menetrend, orvosi ügyelet, telefonszámok, fogadóórák stb.) minden egyéb, közérdeklődésre számot tartó hír, utolsó oldalon impresszum.

Hirdetések

 A szerkesztőség hirdetési és megjelenési lehetőséget biztosít igény szerint vállalkozók, magánszemélyek számára.

 

Áraink:
Terjedelem:                                      Ár:
Közületeknek                   Magánszemélyeknek
1 oldal                 8000 Ft                                 5000 Ft
1/2 oldal              4000 Ft                                 2500 Ft
1/4 oldal              2000 Ft                                 1250 Ft
1/8 oldal              1000 Ft                                 625 Ft
1/16 oldal            500 Ft                                   310 Ft

Elérhetőségünk:
Nagymágocsi Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár
6622 Nagymágocs,
Szentesi út 40.

Tel.: +36 63 363 004
E-mail: pmk.nagymagocs@gmail.com