Testvértelepülések

Kkipiacispiac

www.kispiac.rs
2001 júniusában köttetett a testvérvárosi kapcsolat Kispiac és Nagymágocs között. Az elmúlt tíz évben egymás falunapjain való részvétel, néhány hivatalos látogatás és egy cserediákprogram erősítette a köteléket. Az idei évben polgármesterünk látogatott Kispiacra a falunapra, a kispiaci színjátszók jöttek vendégszerepelni a Fogadj örökbe egy könyvet! programunk zárónapjára, valamint egy harmincfős csoport vett részt a 2011-es III. Nemzetek Főzőversenyén, ahol csoport kategóriában Nagymágocs nyerte el az első díjat a babgulyásával. Ezen a rendezvényen eddig minden évben részt vett egy-egy nagymágocsi delegáció. Reméljük, hogy a jövőben egy még aktívabb, élőbb kapcsolat alakul majd ki a két település vezetése és lakosai között!

MagocsMágocs

Mágocs város a Hegyháton, Baranya megye északi határánál található, lakossága 2552 fő, névadója az egykori birtokos Szente Maguch nemzetség.Az első régészeti leletek az újkőkor idejéből valók. A településről szóló első írásos emlék 1251-ből származik, ekkor bencés apátság volt e helyen. A településnek világi földesura nem volt, ezért nem épült itt kastély vagy kúria.A település fejlődése az 1700-as években kezdődött a nagyszámú német lakosság betelepítésével.

Mágocs a XIX. század elejére a környék legnagyobb településévé, központjává vált, 1816-ban mezővárosi rangot kapott.        A német lakosság a mezőgazdaság mellett sokféle kézműves mesterséget is hozott magával.  Mágocs iparának hírnevét növelte Unger Miklós orgonaépítő-mester és fia, Endre. Az Unger család 1836-ban alapította vállalkozását, s közel száz évig, Unger Endre 1931-ben bekövetkezett haláláig folyt az orgonaépítés Mágocson.1887-ben a meglévő iparos tanonciskola mellett megkezdte működését a megye első agyagipari iskolája. Az oktatást könyvtár és egy teljesen felszerelt mintaterem-műhely is segítette. A mágocsi fazekasok termékei messze földön híresek és keresettek voltak.A II. világháború után az úgynevezett lakosságcsere során 1800 németet üldöztek ki a községből, helyükre 600 főt telepítettek be a felvidékről.Mágocs, mint a mikrotérség gazdasági, oktatási, egészségügyi és közigazgatási központja 1982-ben kapott nagyközségi címet.Napjainkban mintegy 170 társas-, és egyéni vállalkozás működik a teljes infrastruktúrával rendelkező, szép fekvésű településen.Mágocs 2009. július 1-jével városi rangot kapott.Mágocs és Nagymágocs 2000-ben vette fel egymással a kapcsolatot.Cserediák kapcsolat, kölcsönös látogatások formájában tartjuk a kapcsolatot. Civil szervezeteink közül a Nyugdíjas Egyesület és a Sportklub tart fent külön is kapcsolatot a mágocsiakkal. Saját rendezvényeikre, sporteseményekre hívják meg egymást. A testvér települési kapcsolat célja közös rendezvények megszervezése, így erősítve kapcsolatunkat.


Twintown Meeting