Pályázó neve NAGYMÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Projekt címe Nagymágocs keleti külterületi helyi közúthálózatának fejlesztése
Projekt kódja VP6-7.2.1.1-21
Projekt azonosító 3368377973
Támogatás összege (Ft) 291 213 135 .- HUF
Támogatás mértéke 95%
Önerő összege 15 327 009,- HUF
A projekt teljes összköltsége 306 540 144,- HUF
A projekt megvalósításának kezdete 2023.09.01.
A projekt fizikai befejezésének határideje 2024.02.29.

A projekt tartalmának bemutatása:

 

Az útfejlesztés Nagymágocs Nagyközségi Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képező, Nagymágocs külterület 0370 helyrajzi számon felvett „kivett saját használatú út”, 0387 helyrajzi számon felvett „kivett saját használatú út”, 0395 helyrajzi számon felvett „kivett saját használatú út”, és a 0398 helyrajzi számon felvett „kivett saját használatú út” megnevezésű ingatlanokat érinti.

 

Minden egyes fejleszteni kívánt út szilárd burkolat nélküli út. A 0370 hrsz-ú út építési törmelékkel töltött. A feltöltés csak a felső réteget érinti, való alapot nem jelent az út számára, és több helyen balesetveszélyes. Az önkormányzat minden évben vontatott gréderrel és kézi erővel tisztította meg a területet a kiálló törmelékektől, és szüntetette meg a kialakult kátyúkat. A polgárőrség bevonásával az Önkormányzat igyekezett visszaszorítani a kényszerű illegális feltöltést, megértve az úthasználók jogos igényét a jobb útfelület kialakítása iránt. A fent nevetett útszakasz a közútról a melegvizes fóliatelepre is vezet, amely közel 30 nagymágocsi családnak jelent mindennapi megélhetést. A fejlesztés megteremtené azt a szükséges infrastruktúrát, amely elvérható a gyors termékeljuttatáshoz a felvásárlókhoz. Így a mezőgazdasági termelésből adódó élelmiszerellátás minősége is nőne a településen. Az útszakasz nem rendelkezik vízelvezetésre alkalmas árokkal.

 

A 0387, 0398, 0395 útszakaszok mind földes utak, melyeket az önkormányzat évente kétszer gréder segítségével állít helyre, mert fő mezőgazdasági útvonalként funkcionálnak az utak. Több gazda is segítségünkre van a helyreállításban, de a csapadékos időszakban elkerülhetetlen az út elhasználódása. A három helyrajzi szám alkotta útvonal személyforgalmat is lebonyolít. Nagymágocs belterületének keleti részén élők és a szomszédos Árpádhalom Község lakói is útvonalként használják az Orosháza városba való közlekedés érdekében. Nagy problémát jelent nekünk a vizes időszakban a felújítandó útszakasz két végpontjánál lévő aszfaltos közutakra való sárfelhordás, ami rendkívül balesetveszélyes. Leginkább a nagy mezőgazdasági munkagépek szennyezik el az aszfaltos közutakat, amelyből az egyik egy négyszájegyű főút minőségű útszakasz. Az útszakasz nem rendelkezik vízelvezetésre alkalmas árokkal.

 

Nagymágocs, Török dűlő (0398, 0387, 0395 hrsz.) útburkolat építése padkarendezéssel:

  • útszakasz hossza: 1 187,87 m
  • útszakasz szélessége: 5 m
  • vízelvezető/szikkasztó földárok hossza: 1 068,3 m

 

Nagymágocs, 0370 hrsz. út burkolat-felújítása padkarendezéssel:

  • útszakasz hossza: 293,52 m
  • útszakasz szélessége: változó 4-5,5 m
  • vízelvezető/szikkasztó földárok hossza: 303,45 m

 

A projekt megvalósításának kezdete: 2023. szeptember 01.

 

A projekt fizikai befejezésének határideje: 2024. február 29.

 

A fejlesztés indokoltsága:

 

A 0370 hrsz-ú út fejlesztését indokolja az út mentén található melegvizes fóliás növénytermesztést végző családok számára történő infrastruktúra növelés, ami hozzájárul a gazdasági potenciáljuk erősítéséhez.

 

A 0387, 0398, 0395 hrsz-ú utak fejlesztését az út menti tanyán élők viszonylag magas száma indokolja, valamint az, hogy a szomszédos településen élőknek ez a fő közlekedési útvonal Orosháza irányába.

 

A fejlesztés hatása:

 

A 0370 hrsz-ú út fejlesztése 30 nagymágocsi családot érint közvetlen. A beruházás során a csapadékvíz és a belvízelvezetés is megoldottá válik, valamint hozzájárul legalább 50 személy napi megélhetésének biztosításához, aki így könnyebben meg tudják közelíteni a fóliatelepeket.

 

A 0387, 0398, 0395 hrsz-ú utak által képezett útszakasz hozzájárul a tanyán élők számára a biztonságos közlekedés megvalósításához. Az útszakasz összeköti az Árpádhalmi közutat a nagy forgalmú Orosházi közúttal. Így Nagymágocs keleti részén élők és az árpádhalmi lakosok is rövidebb úton tudnak olyan felsőbbrendű útra közlekedni, amelyen utazva a térségi szolgáltatások könnyebben elérhetővé válnak. Ezen felül a mezőgazdasági gépek részére az útszakasz a felújítást követően alkalmassá válik a modern és biztonságos közlekedésre. A műút megépítésével megoldottá válik a két nagyobb rendű közút eddigi sárral való elszennyeződése.