M e g h í v ó

0

Nagymágocs Nagyközség Önkormányzat Polgármesterétől

6622 Nagymágocs, Szentesi út 42.

Tel.: 63/363-002

Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének rendes ülését a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. Tv. 45. §-ban meghatározott feladatkörömben eljárva összehívom, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

A z   ü l é s   i d ő p o n t j a:              2019. július 16-án (kedd) 16 óra 15 perc

A z   ü l é s   h e l y e:                         Önkormányzati Hivatal tanácskozóterme,

                                                           Nagymágocs, Szentesi út 42.

Napirendi pontok után:                      önkormányzati képviselők kérdései,

                                                           Interpellációi

A z   ü l é s    n a p i r e n d i   p o n t j a i:

 1. Napirend: Árpádhalom Község Önkormányzat adósságrendezése

Előadó: Szebellédi Endre István polgármester

Előzetes vélemény: Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottság

 • Napirend: Nagymágocsi Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár beszámolója a 2018. évi közművelődési tevékenységéről

Előadó: Törökné Bacsa Olga igazgató

 1. Napirend: Nagymágocsi Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár 2019. évi munkatervének elfogadása

Előadó: Törökné Bacsa Olga igazgató

 1. Napirend: Beszámoló a két testületi ülés között történt eseményekről
  Előadó: Szebellédi Endre István polgármester
 1. Napirend: Tájékoztató a Hunyadi János Általános Iskola 2018/2019. tanév tevékenységéről és a 2019/2020. tanév terveiről

Előadó: Reményi Ferencné intézményvezető

            Véleményezi: Szociális és Humánpolitikai Bizottság

 • Napirend: Beszámoló a szociális alapellátások 2018. évben végzett tevékenységéről

Előadó: Nagy Anikó Intézményvezető

Előzetes vélemény: Szociális és Humánpolitikai Bizottság

 1. Napirend: TOP-5.3.1-16-CS1-2017-00014 kódszámú, A helyi identitás és kohézió erősítése  Nagymágocson című pályázat keretén belül informatikai eszközök beszerzése

Előadó: Szebellédi Endre István polgármester

Előzetes vélemény: Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottság

 1. Napirend: TOP-5.3.1-16-CS1-2017-00014 kódszámú, A helyi identitás és kohézió erősítése  Nagymágocson című pályázat keretén belül eszközök beszerzése

Előadó: Szebellédi Endre István polgármester

Előzetes vélemény: Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottság

 • Napirend: Egészségház villamoshálózat felújításának kivitelezése

Előadó: Szebellédi Endre István polgármester

Előzetes vélemény: Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottság

 1. Napirend: 2018. évi belső ellenőrzési terv végrehajtásáról szóló beszámoló megvitatása, elfogadása, a szükséges intézkedések meghatározása

Előadó: Szebellédi Endre István polgármester

Előzetes vélemény: Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottság

 1. Napirend: A települési önkormányzatok szociális tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatására pályázat benyújtása

Előadó: Szebellédi Endre István polgármester

Előzetes vélemény: Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottság

 1. Napirend: A zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések támogatására pályázat benyújtása

Előadó: Szebellédi Endre István polgármester

Előzetes vélemény: Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottság

 1. Napirend: Településképi rendelet megalkotása

Előadó: Szebellédi Endre István polgármester

 1. Napirend: Egyebek

Előadó: Szebellédi Endre István polgármester

A napirendi pontok fontossága miatt megjelenésére feltétlenül számítok.

Nagymágocs, 2019. július 10.

                                                                                                        Tisztelettel:

                                                                                              Szebellédi Endre István

                                                                                                       polgármester

Share.

Comments are closed.