M e g h í v ó

0

Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének rendes ülését a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. Tv. 45. §-ban meghatározott feladatkörömben eljárva összehívom, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

A z   ü l é s   i d ő p o n t j a:              2019. május 29-én (szerda) 16 óra 00 perc

A z   ü l é s   h e l y e:                         Önkormányzati Hivatal tanácskozóterme,

                                                           Nagymágocs, Szentesi út 42.

Share.

Comments are closed.