Meghívó

0

Nagymágocs Nagyközség Önkormányzat Polgármesterétől

6622 Nagymágocs, Szentesi út 42.

Tel.: 63/363-002

M e g h  í v ó

Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének rendes ülését a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. Tv. 45. §-ban meghatározott feladatkörömben eljárva összehívom, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

A z   ü l é s   i d ő p o n t j a:              2020. március 25-én (szerda) 15 óra 00 perc

A z   ü l é s   h e l y e:                         Önkormányzati Hivatal tanácskozóterme,

                                                           Nagymágocs, Szentesi út 42.

Napirendi pontok után:                      önkormányzati képviselők kérdései,

                                                           Interpellációi

A z   ü l é s    n a p i r e n d i   p o n t j a i:

 1. Napirend: Szentesi Rendőrkapitányság beszámolója a település közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről, az azzal kapcsolatos feladatokról.

Előadó: Balogh Szabó Imre r.ezredes, Szentesi Rendőrkapitányság

 1. Napirend: Beszámoló az Orosházi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2019. évi tevékenységéről

Előadó: Bohák János c.tűzoltó alezredes mb. parancsnok

 • Napirend: Beszámoló a Szentesi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2019. évi tevékenységéről

Előadó: Kálmán Rajmund tűzoltó alezredes parancsnok

 • Napirend: Beszámoló a két testületi ülés között történt eseményekről

Előadó: Szebellédi Endre István polgármester

 • Napirend: Óvoda és Bölcsőde nyári bezárás időpontjának meghatározása

Előadó: Szebellédi Endre István polgármester

Előzetes vélemény: Szociális és Humánpolitikai Bizottság

 • Napirend: Óvodai beiratkozás időpontjának meghatározása

Előadó: Szebellédi Endre István polgármester

 1. Napirend: Nagymágocsért Nagyközség kitüntetés adományozására előkészítő bizottság létrehozása

Előadó: Szebellédi Endre István polgármester

 1. Napirend: Temetési helyek díjainak felülvizsgálata

Előadó: Szebellédi Endre István polgármester

Véleményezi: Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottság

 1. Napirend: A polgármester 2020. évi szabadságának ütemezése

Előadó: Szebellédi Endre István polgármester

 1. Napirend: 2019. évi belső ellenőrzési terv végrehajtásáról szóló beszámoló megvitatása, elfogadása, a szükséges intézkedések meghatározása

Előadó: Szebellédi Endre István polgármester

Előzetes vélemény: Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottság

 1. Napirend: 2019. évi közbeszerzési terv elfogadása

Előadó: Szebellédi Endre István polgármester

Véleményezi: Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottság

 1. Napirend: Nagymágocs, Mátyás király u. 18. szám alatti ingatlan felújítása

Előadó: Szebellédi Endre István polgármester

Véleményezi: Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottság

 1. Napirend: Nagymágocs, Szentesi út 11. szám alatti ingatlan felújítása

Előadó: Szebellédi Endre István polgármester

Véleményezi: Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottság

 1. Napirend: A tanyák, valamint a tanyás térség megőrzését és fejlesztését célzó települési és térségi fejlesztések támogatására pályázat keretén belül nyári és téli gumibeszerzése

Előadó: Szebellédi Endre István polgármester

Véleményezi: Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottság

 1. Napirend: Orvosi rendelő bérbe vételi kérelme

Előadó: Szebellédi Endre István polgármester

Véleményezi: Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottság

 1. Napirend: A 2020-2034. évi Gördülő Fejlesztési Terv elfogadása

Előadó: Szebellédi Endre István polgármester

Véleményezi: Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottság

 1. Napirend: Nagymágocs Nagyközségi Önkormányzat Beszerzési Szabályzatának elfogadása

Előadó: Szebellédi Endre István polgármester

Véleményezi: Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottság

 1. Napirend: A Nagymágocsi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott
  köztisztviselők számára biztosított juttatásokról és támogatásokról
  szóló Nagymágocs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II.26) önkormányzati rendeletének módosítása

Előadó: dr. Vida Bernadett jegyző

Véleményezi: Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottság

 1. Napirend: Nagymágocs, Arany János utca 17. szám alatti ingatlan megvásárlása

Előadó: Szebellédi Endre István polgármester

Véleményezi: Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottság

 • Napirend:  A Magyar Falu Program keretében az „Orvosi rendelők fejlesztése” című pályázat (A kiírás kódszáma: MFP-HOR/2020.) benyújtása

Előadó: Szebellédi Endre István polgármester

Véleményezi: Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottság

 • Napirend: Egyebek

Előadó: Szebellédi Endre István polgármester

A napirendi pontok fontossága miatt megjelenésére feltétlenül számítok.

Nagymágocs, 2020. március 18.

                                                                                                        Tisztelettel:

                                                                                               Szebellédi Endre István

                                                                                                       polgármester

Share.

Comments are closed.