Meghívó

0

Nagymágocs Nagyközség Önkormányzat Polgármesterétől

6622 Nagymágocs, Szentesi út 42.

Tel.: 63/363-002

M e g h  í v ó

Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli ülését a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. Tv. 45. §-ban meghatározott feladatkörömben eljárva összehívom, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

A z   ü l é s   i d ő p o n t j a:              2020. február 13-án (csütörtök) 14 óra 00 perc

A z   ü l é s   h e l y e:                         Nagymágocsi Petőfi Sándor Művelődési Ház és

Könyvtár,

                                                           Nagymágocs, Szentesi út 40.

Napirendi pontok után:                      önkormányzati képviselők kérdései,

                                                           Interpellációi

A z   ü l é s    n a p i r e n d i   p o n t j a i:

  1. Napirend: Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Előadó: Szebellédi Endre István polgármester

            Felföldi Róbert gazdasági vezető

Véleményezi: Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottság

  • Napirend: Az önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei a költségvetési évet követő három évben

Előadó: Szebellédi Endre István polgármester

Véleményezi: Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottság

  • Napirend: Beszámoló a Nagymágocsi Hírmondó kiadásával kapcsolatos tevékenységről

Előadó: Huberné Tóth Judit felelős főszerkesztő

  1. Napirend: Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló Nagymágocs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2019. (XI.19.) önkormányzati rendeletének módosítása

Előadó: Szebellédi Endre István polgármester

  1. Napirend: Egyebek

Előadó: Szebellédi Endre István polgármester

Zárt ülés

A napirendi pontok fontossága miatt megjelenésére feltétlenül számítok.

Nagymágocs, 2019. február 11.

                                                                                                        Tisztelettel:

                                                                                               Szebellédi Endre István

                                                                                                       polgármester

Share.

Comments are closed.