Meghívó

0

Nagymágocs Nagyközség Önkormányzat Polgármesterétől

Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének rendes ülését a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. Tv. 45. §-ban meghatározott feladatkörömben eljárva összehívom, melyre ezúton tisztelettel meghívom. 

A z   ü l é s   i d ő p o n t j a: 2020. január 29-én (szerda) 14 óra 00 perc

A z   ü l é s   h e l y e: Önkormányzati Hivatal tanácskozóterme,

Nagymágocs, Szentesi út 42.

Napirendi pontok után: önkormányzati képviselők kérdései, 

Interpellációi

A z   ü l é s    n a p i r e n d i   p o n t j a i:

 1. Napirend: Beszámoló a két testületi ülés között történt eseményekről

Előadó: Szebellédi Endre István polgármester

 1. Napirend: Vérvételre kötött megbízási szerződés meghosszabbítása

Előadó: Szebellédi Endre István polgármester

Előzetes vélemény: Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottság

 1. Napirend: A Nagymágocsi Hírmondó felelős szerkesztőjének megbízása

Előadó: Szebellédi Endre István polgármester

Előzetes vélemény: Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottság

 1. Napirend: A gyermekorvosi tevékenység ellátására kötött megbízási szerződés meghosszabbítása

Előadó: Szebellédi Endre István polgármester

Előzetes vélemény: Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottság

 1. Napirend: A Nagymágocsi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott
  köztisztviselők számára biztosított juttatásokról és támogatásokról
  szóló Nagymágocs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II.26) önkormányzati rendeletének módosítása

Előadó: dr. Vida Bernadett jegyző

Előzetes vélemény: Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottság

 1. Napirend: Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló Nagymágocs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2019. (XI.19.) önkormányzati rendeletének módosítása

Előadó: Szebellédi Endre István polgármester

 1. Napirend: A Magyar Falu Program keretében „Temető fejlesztése” című pályázat (A kiírás kódszáma: MFP-FFT/2019.) keretében a kivitelező kiválasztása

Előadó: Szebellédi Endre István polgármester

Előzetes vélemény: Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottság

 1. Napirend: A Magyar Falu Program keretében „Polgármesteri hivatal felújítása” című pályázat (A kiírás kódszáma: MFP-HPH/2019.) keretén belül bútor beszerzése és kivitelező kiválasztása

Előadó: Szebellédi Endre István polgármester

Előzetes vélemény: Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottság

 1. Napirend: Lakásbérleti szerződések

Előadó: Szebellédi Endre István polgármester

 1. Napirend: Ingatlanvételi kérelem elbírálása

Előadó: Szebellédi Endre István polgármester

Előzetes vélemény: Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottság

 1. Napirend: Közmunka program keretén belül eszközök beszerzése és fenntartással kapcsolatos döntések meghozatala

Előadó: Szebellédi Endre István polgármester

Előzetes vélemény: Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottság

 1. Napirend: Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatási feladatok felülvizsgálata

Előadó: Szebellédi Endre István polgármester

Előzetes vélemény: Szociális és Humánpolitikai Bizottság

 1. Napirend: Nagymágocsi Polgármesteri Hivatal Etikai Kódexe

Előadó: dr. Vida Bernadett jegyző

 1. Napirend: A helyi identitás és kohézió erősítése pályázattal kapcsolatos döntések meghozatala 

Előadó: Szebellédi Endre István polgármester

 1. Napirend: Az önkormányzat által biztosított szociális ellátásokról szóló Nagymágocs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2016 (II.25.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Szebellédi Endre István polgármester

Előzetes vélemény: Szociális és Humánpolitikai Bizottság

 1. Napirend: Adatvédelmi feladatok ellátása

Előadó: Szebellédi Endre István polgármester

Előzetes vélemény: Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottság

 1. Napirend: Üzemorvosi feladatok ellátása

Előadó: Szebellédi Endre István polgármester

Előzetes vélemény: Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottság

 1. Napirend: Nagymágocs, Mátyás király u. 18. szám alatti ingatlan felújítása

Előadó: Szebellédi Endre István polgármester

Előzetes vélemény: Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottság

 1. Napirend: Egyebek

Előadó: Szebellédi Endre István polgármester

A napirendi pontok fontossága miatt megjelenésére feltétlenül számítok.

Nagymágocs, 2020. január 22.

Tisztelettel:

Szebellédi Endre István

polgármester

Share.

Comments are closed.