Pályázó neve NAGYMÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Projekt címe Nagymágocs József Attila utca burkolat felújítása
Projekt kódja 3279382615
Támogatás összege (Ft) 11 700 00 .- HUF
Támogatás mértéke 100%
A projekt megvalósításának kezdete 2021.07.01
A projekt fizikai befejezésének határideje 2022.06.30

 

ÚT, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása

 

A projekt keretén belül sor került a Nagymágocs József Attila utca (35 hrsz.) 329,47 méteres hosszban burkolat felújítására, aszfalt burkolattal. Nagymágocs Nagyközség területén találhatók olyan utak, amelyek 30-40 évvel korábban épültek. A burkolatszélességük nem megfelelő, felületük egyenetlen, repedezett. A településen a szennyvízcsatornázás elkészült, a házi bekötések elkészültek, visszatöltések, helyreállítások konszolidálódtak. A képviselő testület döntése alapján a József Attila utca páros oldala felújításra került. A jelen pályázat a József Attila utca burkolatának részleges felújítását tartalmazta. Ezen út, valamint a csatlakozó utak, járdák, zöldterületek kezelője az Önkormányzat. Az elkészült út felújítás teljes egészében belterület, országos közúthoz nem csatlakozik. Az út felújítás nem volt engedélyköteles, ezért már az első lépésben kiviteli terv készült.

 

Az elnyert vissza nem térítendő támogatás összege 11.700.000 forint.

 

Nagymágocs, 2021. október