Nagymágocs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2017 (V.30.) önkormányzati rendelete A helyi lakáscélú támogatásokról szóló Nagymágocs Nagyközség Önkormányzatának 5/2001. (V. 3.) Kvt. számú rendeletének hatályon kívül helyezéséről

0
Nagymágocs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2017 (V.30.) önkormányzati rendelete
A helyi lakáscélú támogatásokról szóló Nagymágocs Nagyközség Önkormányzatának 5/2001. (V. 3.) Kvt. számú rendeletének hatályon kívül helyezéséről

 

1. §

Nagymágocs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi lakáscélú támogatásokról szóló 5/2001. (V. 3.) Kvt. számú önkormányzati rendeletet 2017. június 1. napjával hatályon kívül helyezi.

2. §

(1) E rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba.

Szebellédi Endre István                                                                         dr. Vida Bernadett

polgármester                                                                                                          jegyző

Záradék:

Kihirdetve: Nagymágocs, 2017. május 30.

dr. Vida Bernadett

jegyző

Share.

Comments are closed.