Nagymágocs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015 (IV.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló Nagymágocs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2014 (XI.7.) számú önkormányzati rendeletének módosításáról

0
Nagymágocs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015 (IV.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló Nagymágocs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2014 (XI.7.) számú önkormányzati rendeletének módosításáról

 

1.§ Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 14/2014 (XI.7.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) III. fejezet 9. § (3) és 10. § (4) bekezdése az alábbiakra módosul:

9.§ (3) A képviselő-testület szükség szerint, de évente legalább 11 munkatervben meghatározott ülést (soros ülés) tart. A soros üléseket lehetőség szerint minden hónap utolsó keddi napjára kell összehívni. Az ülések kezdő időpontja 14 vagy 15 óra, helye Nagymágocs, Szentesi út 42. szám alatti tanácskozó terem. A képviselő-testület július hónapban soros ülést nem tart.

10. § (4) A soros ülésre szóló meghívót és a mellékleteit képező írásos előterjesztéseket úgy kell megküldeni, hogy az érintettek az ülés előtt legalább 3 nappal korábban megkapják. A meghívó és mellékletei megküldése elektronikus úton történik, kivéve, ha annak megküldését az állandó meghívott papíralapon kéri.

2.§ E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Nagymágocs, 2015. április 29.

Szebellédi Endre István                                                    dr. Vida Bernadett

polgármester                                                                         jegyző

 

ZÁRADÉK:

Kihirdetve: Nagymágocs, 2015. április 29.

dr. Vida Bernadett

jegyző

Share.

Comments are closed.