Nagymágocs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2016 (V.31.) önkormányzati rendelete Nagymágocs Nagyközség Önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról

0
Nagymágocs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2016 (V.31.) önkormányzati rendelete Nagymágocs Nagyközség Önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról

Nagymágocs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a 32. cikk (2) bekezdésében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 109. § (1)-(4) bekezdéseiben foglalt felhatalmazás alapján, államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1, számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően

1 002 223 ezer forint bevétellel,

929 737 ezer forint kiadással

jóváhagyja.

2. §

A felhalmozási kiadások teljesítését 263 640 ezer forint főösszegben elfogadja.

3. §

(1) Az önkormányzat és intézményei 2015. december 31-ei állapot szerinti egyszerűsített mérlegét, illetve vagyonát a 2 számú mellékletek – a mérlegben valamint a vagyonleltárban szereplő adatok – alapján 1 882 859 ezer forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2015. december 31-ei állapot szerinti egyszerűsített pénzforgalmi jelentését az 1 számú melléklet szerint állapítja meg.

4. §.

A Képviselő-testület a több éves kihatással járó döntések számszerűsítését, évenkénti bontásban az 6. számú melléklet szerint fogadja el.

5. §

(1) Az önkormányzat intézmények maradványát a 3. számú mellékletnek megfelelően 72 484 ezer forintban jóváhagyja.

(2) A felhasználási kötöttség nélküli pénzmaradvány az önkormányzat 2016. évi költségvetésének kiadásainak fedezetére szolgál.

6. §.

A Képviselő-testület megállapítja, hogy a 2015. december 31-én hitel állománnyal nem rendelkezik.

7.§.

(1) Jelen rendelet kihirdetésének napján lép hatályba.

Szebellédi Endre István                                                               dr. Vida Bernadett

polgármester                                                                         jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve: Nagymágocs, 2016. május 31.

dr. Vida Bernadett

jegyző

Csatolmányok

Megnevezés méret
1. számú melléklet 66.37 KB
2. számú melléklet 76.31 KB
3. számú melléklet 34.29 KB
4. számú melléklet 59.07 KB
5. számú melléklet 65.48 KB
6. számú melléklet 40.99 KB
7. számú melléklet 41.48 KB
8. számú melléklet 26.35 KB
9. számú melléklet 32.91 KB
Share.

Comments are closed.