Nagymágocs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2015 (VII.8.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló Nagymágocs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2014 (XI.7.) számú önkormányzati rendeletének módosítása

0
Nagymágocs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2015 (VII.8.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló Nagymágocs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2014 (XI.7.) számú önkormányzati rendeletének módosítása

 

Nagymágocs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)  bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Nagymágocs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a szervezeti és működési szabályzatról szóló 14/2014 (XI.7.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításával kapcsolatosan a következőket rendeli el:

1.§ (1) Nagymágocs Nagyközség Önkormány Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 14/2014 (XI.7.) önkormányzati rendelet 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.

(2) Hatályát veszti a Rendelet 3. számú melléklete.

2. § (1) A Rendelet 39. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „39. § (4) A jegyzői és aljegyzői tisztség egyidejű betöltetlensége, illetve egyidejű tartós akadályoztatásuk esetén a jegyzői feladatok ellátására – legfeljebb 6 hónap időtartamra – csak hivatalon belüli helyettes  jelölhető ki.”

3.§. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Szebellédi Endre István                                                         dr. Vida Bernadett

polgármester                                                                         jegyző

Kihirdetve: Nagymágocs, 2015. július 8.

dr. Vida Bernadett

jegyző

 

Csatolmányok

Megnevezés méret
1. számú melléklet 39.5 KB
Share.

Comments are closed.