Nagymágocs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2015 (IX.10.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló Nagymágocs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014 (II.6.) önkormányzati rendeletének módosításáról

0
Nagymágocs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2015 (IX.10.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló Nagymágocs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014 (II.6.) önkormányzati rendeletének módosításáról

1. § A települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 3/2014 (II.6.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) 6. § (2)-(3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép

6. § (2) Az ingatlantulajdonos számára a szabványos gyűjtőedény használata kötelező. A gyűjtőedényt úgy kell megválasztani, hogy arányos legyen a keletkező hulladék mennyiségével és a begyűjtés gyakoriságával, figyelembe véve, hogy

a) a természetes személy ingatlanhasználó részére legalább egy olyan gyűjtőedény választásának lehetőségét biztosítja, amelynek az űrmértéke a 80 litert,

b) a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használó természetes személy ingatlanhasználó részére legalább egy olyan gyűjtőedény választásának lehetőségét biztosítja, amelynek űrmértéke a 60 litert

nem haladja meg.

(2a) Az (2) bekezdés b) pontja szerinti jogosultságot az ingatlanhasználó csak abban az esetben veheti igénybe, ha annak tényét, hogy a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használja, a települési önkormányzat által kiadott igazolás útján a közszolgáltató részére bizonyítja.

(3) A közszolgáltatás igénybe vétele során az ingatlantulajdonos választása szerint kizárólag az alábbi szabványos gyűjtőedények használhatók:

a) 60 literes szabványos gyűjtőedény

b) 80 literes szabványos gyűjtőedény,

c) 120 literes szabványos gyűjtőedény,

d) 240 literes szabványos gyűjtőedény,

egyedi jelöléssel jelölt, rendszeresített köztisztasági zsák (a továbbiakban: köztisztasági zsák).

2. § E rendelet 2016. január 1. napján lép hatályba.

Szebellédi Endre István                                                               dr. Vida Bernadett

polgármester                                                                                         jegyző

Kihirdetve: Nagymágocs, 2015. szeptember 10.

dr. Vida Bernadett

jegyző

Share.

Comments are closed.