Nagymágocs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2016 (X.12.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátások körzeteiről

0
Nagymágocs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2016 (X.12.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátások körzeteiről

Nagymágocs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 4. pontjában, továbbá az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az Önkormányzat a háziorvosi ellátást két vegyes körzet működtetésével biztosítja, melyek mely Nagymágocs nagyközség közigazgatási területére terjednek ki.

(2) A beteg a két vegyes körzet közül belátása szerint választ háziorvost.

2. § Az Önkormányzat a fogorvosi alapellátást egy vegyes körzet működtetésével biztosítja, mely Nagymágocs nagyközség közigazgatási területére terjed ki.

3. § Az Önkormányzat az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi ügyeleti ellátásról a Szentes Város Önkormányzatával kötött szerződés alapján gondoskodik, melynek körzete Nagymágocs nagyközség közigazgatási területére terjed ki.

4. § Az Önkormányzat a védőnői ellátást egy körzet működtetésével biztosítja.

5. § Az Önkormányzat két iskola-egészségügyi ellátási körzetet állapít meg, mely alsó és felső tagozat szerint oszlik meg.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Nagymágocs, 2016. október 12.

Szebellédi Endre István                                                dr. Vida Bernadett

polgármester                                                                          jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve: Nagymágocs, 2016. október 12.

dr. Vida Bernadett

jegyző

Share.

Comments are closed.