Nagymágocs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2015 (XII.15.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló Nagymágocs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2014 (XI.7.) önkormányzati rendeletének módosítása

0
Nagymágocs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2015 (XII.15.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló Nagymágocs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2014 (XI.7.) önkormányzati rendeletének módosítása

 

Nagymágocs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Nagymágocs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési szabályzatról szóló 14/2014 (XI.7.) Önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításával kapcsolatosan a következőket rendeli el:

1. §

(1) Nagymágocs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési szabályzatról szóló 14/2014 (XI.7.) önkormányzati rendelet 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.

2.§

 (1)  Hatályát veszti a Rendelet 2. számú melléklete.

3.§.

 (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Szebellédi Endre István                                                               dr. Vida Bernadett

polgármester                                                                                    jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve: Nagymágocs, 2015. december 15.

dr. Vida Bernadett

jegyző
Csatolmányok

Megnevezés méret
1. számú függyelék 13.93 KB
Share.

Comments are closed.