Nagymágocs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2016 (V.11.) önkormányzati rendelete A 2016. évi igazgatási szünet elrendeléséről

0
Nagymágocs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2016 (V.11.) önkormányzati rendelete A 2016. évi igazgatási szünet elrendeléséről

Nagymágocs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya kiterjed az Nagymágocs Nagyközség Önkormányzat székhelyén (továbbiakban: Hivatal) foglalkoztatott köztisztviselőkre.

2. §

(1) A Hivatal 2016. évi munkarendjében a nyári igazgatási szünet 2016. augusztus 8. (hétfő) naptól 2016. augusztus 28. (vasárnap) napig tart.

(2) A Hivatal 2016. évi munkarendjében a téli igazgatási szünet 2016. december 19. (hétfő) naptól 2016. december 31. (szombat) napig tart.

3. §

(1) E rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba.

(2) E rendelet 2017. január 1. napján hatályát veszti.

Szebellédi Endre István                                                           dr. Vida Bernadett

polgármester                                                                                jegyző

Záradék:

Kihirdetve: Nagymágocs, 2016. május 11.

dr. Vida Bernadett

jegyző

Share.

Comments are closed.