Nagymágocs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2017 (V.30.) önkormányzati rendelete Nagymágocs Nagyközség Önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról

0
Nagymágocs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2017 (V.30.) önkormányzati rendelete
Nagymágocs Nagyközség Önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról

 

Nagymágocs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a 32. cikk (2) bekezdésében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 109. § (1)-(4) bekezdéseiben foglalt felhatalmazás alapján, államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

  1. A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1, számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően

711 169 ezer forint bevétellel,

656 565 ezer forint kiadással

jóváhagyja.

2. §

A felhalmozási kiadások teljesítését 22 462 ezer forint főösszegben elfogadja.

3. §

  1. Az önkormányzat és intézményei 2016. december 31-ei állapot szerinti egyszerűsített mérlegét, illetve vagyonát a 2. számú melléklet – a mérlegben valamint a vagyonleltárban szereplő adatok – alapján 2 217 383 ezer forintban állapítja meg.
  1. Az önkormányzat 2016. december 31-ei állapot szerinti egyszerűsített pénzforgalmi jelentését az 1. számú melléklet szerint állapítja meg.
  1. Az önkormányzat 2016. évi normatív támogatások jogcímenkénti alakulását az 1. számú melléklet szerint fogadja el.
  1. Az Önkormányzat és intézményei pénzeszköz változásának bemutatását a 1. számú melléklet szerint fogadja el.

4. §.

A Képviselő-testület a több éves kihatással járó döntések számszerűsítését, évenkénti bontásban az 6. számú melléklet szerint fogadja el.

5. §

  1. Az önkormányzat intézmények maradványát a 3. számú mellékletnek megfelelően 54 604 ezer forintban jóváhagyja.
  1. A felhasználási kötöttség nélküli pénzmaradvány az önkormányzat 2017. évi költségvetésének kiadásainak fedezetére szolgál.
  1. A 2016. évi elemi költségvetési beszámoló eredmény kimutatását a 7. számú melléklet szerint fogadja el.

6. §.

A Képviselő-testület megállapítja, hogy a 2016. december 31-én hitel állománnyal nem rendelkezik.

7.§.

(1) Jelen rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A jelenrendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Szebellédi Endre István                                                              Dr. Vida Bernadett

polgármester                                                                                           jegyző

Kihirdetve: Nagymágocs, 2017. május 30.

dr. Vida Bernadett

jegyző

 

Csatolmányok

Megnevezés méret
1. számú melléklet 120.28 KB
2. számú melléklet 92.65 KB
3. számú melléklet 44.76 KB
4. számú melléklet 52.93 KB
5. számú melléklet 71.68 KB
6. számú melléklet 49.9 KB
7. számú melléklet 55.92 KB
8. számú melléklet 47.58 KB
9. számú melléklet 47.53 KB
Share.

Comments are closed.