Pályázó neve NAGYMÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Projekt címe Nagymágocs Nagyközségi Önkormányzat ASP Központhoz való csatlakozása
Projekt kódja KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00168
Támogatás összege (Ft) 6 999 020 .- HUF
Támogatás mértéke 100%
A projekt megvalósításának kezdete 2016.03.01.
A projekt fizikai befejezésének határideje 2018.06.30.

A projekt tartalmának bemutatása:

 

Jelen Pályázattal az adminisztratív terhek csökkentése, a magas szintű és korszerű (lakossági, államigazgatási és vállalkozások által használt) közigazgatási e-ügyintézési megoldások bevezetése a cél az önkormányzati ASP központhoz történő csatlakozásának megvalósításával. Az ASP rendszer bevezetésével a hivatalnál folyó ügyintézéshez szükséges eszközállomány megújul, ezzel segítve az itt dolgozók hatékonyabb munkavégzését, így biztosítva ügyfeleink (a lakosság és a vállalkozók) hatékony kiszolgálását és a szakfeladatok ellátásának informatikai támogatását.

 

A projektnek köszönhetően beszerzésre kerül a Nagymágocsi Közös Önkormányzati Hivatalhoz 9 db munkaállomás Ms Windows környezetben, 9 db monitor alapkonfigurációt, 11 db kártyaolvasó alapkonfigurációt, 1 db laptopot Ms Windows környezetben, 1 db multifunkciós nyomatkészítő alapkonfiguráció.

 

A Nagymágocsi Közös Önkormányzati Hivatal 2014.01.01-én jött létre 2 önkormányzat alapításával. A 2 önkormányzat a Nagymágocs Nagyközségi Önkormányzat és az Árpádhalom Községi Önkormányzat. A Hivatalnál 10 fő köztisztviselő dolgozik jelenleg, 2 fő állandó Árpádhalom településen, 8 fő állandó Nagymágocs településen lát el feladatokat. 4 fő munkatárs időszakos jelleggel dolgozik mindkét településen ( adóügyi ügyintéző, igazgatási ügyintéző, jegyző, gazdasági vezető ). Az eszközbeszerzés nagyban hozzájárul a hivatal működésének a javításához, mert az elmúlt 5-8 évben nem került új eszköz beszerzésére sor.

 

A kollégák minden napos gondjai a lassú és nem üzembiztos működése a számítógépeknek. A működésfejlesztés és szabályozási keretek kialakításához külső szakértő bevonását tervezzük aki ért a meghatározott szakterületekhez úgy mint az informatika, az informatikai biztonság, az ügyiratkezelés. Az önkormányzatok elektronikus ügyintéztéséhez kapcsolódó feltételek kialakítását szintén külsős szakértő bevonásával szeretnénk megoldani mert sajnos nem rendelkezünk hozzáértő kollégával.

 

A bevezetésével lehetőség nyílik a lakosoknak az elektronikus ügyintézéshez helyben. Az önkormányzati szakrendszerek adatminőségének javítása, kigrációja tevékenység elvégzését saját erőből kívánjuk elvégezni. A kollégák ismerik saját szakterületeiket, mindenki a saját szakterületén képes ellátni az adattisztítási és migrálási tevékenységet. Az oktatásokon történő részvételhez kapcsolódó utazások belföldi kiküldetésként ill. távolsági buszközlekedésként fogjuk elszámolni.

 

A tesztelés, élesítés feladatait szintén kollégák bevonásával kívánjuk megoldani. A saját területén minden kolléga teljes ismerettel rendelkezik így elkerülhetők a hibák az új programok bevezetése idején. A projektmenedzsmenti feladatokat szintén saját munkatársa fogja elvégezni, mert így a kapcsolattartás és a pontos munkavégzés garantált.

 

A horizontális követelményeket részben teljesítettük mert rendelkezik mind két önkormányzat helyi esélyegyenlőségi programmal illetve a gesztor önkormányzat honlapja akadálymentes lesz. A kötelező tájékoztatást az előírásoknak megfelelő formában a település lakosai számára prezentálni fogjuk a helyi folyóiratban. A tájékoztatás által a lakosok ismerni fogják milyen újításokat vezettünk be a hivatalnál a lakosok illetve a hivatali dolgozók ügyeinek elintézése ill. munkájuk megkönnyítése érdekében.

A támogatás mértéke 100%