Nagymágocs Szociális Szolgáltató Központjának felújítása

0

A fejlesztés célja: modern, akadálymentesített környezetben történő, minőségi szolgáltatás nyújtásának a feltételeinek a megteremtése.
A felhívás megnevezése, kódszáma: Településfejlesztési Operatív Program keretén belül a TOP-4.2.1-15- Szociális alapszolgáltatások bővítése, fejlesztése című pályázati felhívás.
A projekt elemei: a Nagymágocsi Szociális Szolgáltató Központ épületének külső homlokzati hőszigetelése, nyílászárócserék, a bejárat és mellékhelyiségek akadálymentesítése, fűtési rendszer korszerűsítése, hiányzó eszközök beszerzése, belső festés, burkolás.
A projekt megvalósulásának helye: 6622 Nagymágocs, Szentesi út 30.
A projekt megvalósítója: Nagymágocs Nagyközségi Önkormányzat.
A projekt kapcsolódása a kedvezményezett tevékenységéhez: az Önkormányzat a szociális ellátás tekintetében a fejlesztett épületben tanyagondnoki szolgáltatást, étkeztetést, házi segítségnyújtást, családsegítést, időskorúak nappali ellátása, gyermekjóléti szolgáltatást biztosít. Valamennyi nyújtott szolgáltatás színvonalát emeli az elkészült épület, de különös tekintettel az időskorúak nappali ellátását. Új szolgáltatási elemként a fejlesztés hatására lehetőség teremtődött a demenciával szenvedő személyek ellátására is.
A beruházás befejezése: 2017.11.20-ára elkészült.
A fejlesztés hatásai: a jelenlegi munkahelyek megőrizhetővé váltak, a nyújtott szolgáltatások színvonala emelkedett, új szolgáltatás jött létre, megújult- gazdaságosan üzemeltethető környezetben.
A projektről készült fényképeket a http://nagymagocs.hu/szocialis-szolgaltato-kozopnt/ oldalon tekinthetik meg.
További információ kérhető:
Felföldi Róbert gazdasági vezetőnél a 06-63/363-002 telefonszámon vagy a penzugy@nagymagocs.hu e-mail címen.

Share.

Comments are closed.