Nagymágocsi Szociális Szolgáltató Központ

Hamarosan elkészül az intézmény saját honlapja, addig tájokoztatásképpen álljon itt néhány adat, elérhetőség és név az intézményről.

Szociális Szolgáltató Központ alap adatai:

Székhelye: 6622 Nagymágocs Szentesi út 30.
Telephelye: Gyermekélelmezési és Szociális Konyha 6622 Nagymágocs Mátyás király u. 18.
Telefonszáma: 63/363-823
Intézményvezető: Nagy Anikó
Működési területe:  Alapszolgáltatási Központ Alapító és irányító szerve: Nagymágocs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
Feladatai: A többszörösen módosított 1993. évi III. törvény 60-64. és 65/F § -aiban meghatározott alapellátások biztosítása.    A módosított 1997. évi XXXI. törvény 39-40. §-aiban meghatározott gyermekjóléti alapellátások biztosítása. Megállapodás alapján az óvodások, általános iskolások, felnőttek étkeztetése.

Finanszírozása:Központi költségvetési kapcsolatokból származó normatív támogatás, saját bevétel, önkormányzati támogatás.

Szakfeladatai:
 • Gyermekjóléti Szolgálat
 • Házi segítségnyújtás
 • Szociális étkeztetés
 • Idősek nappali ellátása
 • Családsegítés
 • Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
 • Munkahelyi étkeztetés

Az intézmény vezetője: Nagy Anikó    e-mail: nagymagocsiszszk@gmail.com

Munkatársak és feladatköreik:
 • Makai Istvánné – vezető helyettes, és szociális asszisztens
 • Párkányné Labádi Gabriella – családgondozó
 • Virágos Bettina – szociális gondozó (idősek klubja)
 • Törökné Sinkovicz Éva – szociális gondozó (HSG)
 • Fodor Rita – szociális gondozó (HSG)
 • Móricz Gergő – tanyagondnok
 • Vecseri László – belterületi gépkocsivezető
 • Szabó Istvánné – kisegítő gondozó
Gyermekélelmezési és Szociális Konyha dolgozói:
 • Váczi Irén – élelmezésvezető

   

Szakácsok:
 • Őze Mihályné
 • Vecseri Lászlóné