Polgármesteri Köszöntő

Első okleveles említésére 1426-ban került sor Magoch formában. A falu neve 1903-ig Mágocs volt. A hivatalos elnevezése 1903-tól Nagymágocs formában érvényes. A településnév alapjául a termékenységet kifejező magyar “mag” főnév képzős származéka.

Nagymágocs nagyon gazdag történelmi múlttal és épített örökséggel rendelkezik. A Károlyi grófi család uradalmi központjaként szolgált, így itt épült fel 1898-ban a Dél-Alföld egyik legszebb kastélya, az eklektikus stílusú Károlyi-kastély, amely ma a szociális feladatellátás területén a kistérség legnagyobb szolgáltatója és munkáltatója.

Messzeföldön úgy tartják, hogy a nagymágocsi termőföld aranyat ér. Ebből adódóan az agrárkultúra területén kiterjedt tevékenységet folytatnak mezőgazdasági vállalkozók, kertészek, családi gazdálkodók egyaránt. Sok család él meg a földből. Nagymágocs Önkormányzata saját alapítású ösztöndíjrendszerrel támogatja a mezőgazdasági szakmunkástanulókat a szakmai utánpótlás elősegítése érdekében.

A foglalkoztatás-szerkezetből adódóan kijelenthető, hogy Nagymágocson nem az önkormányzat a legnagyobb munkáltató, de az önkormányzat dolgozóinak munkája eredményeként több intézmény megújul 2017-ben, így a Szociális Szolgáltató Központ, továbbá a Közösségi-és Gyermekélelmezési Konyha, kialakul rekreációs-turisztikai komplexum. Emellett sok új önkormányzati szolgáltatás is megjelent a településen az idősgondozástól kezdve a Nagymágocsi Művelődési Ház égisze alatt megvalósuló, a fiatalok igényének megfelelő szolgáltatásokon át az általános lakossági szükségletekig bezáródóan.

A nagyközség fejlődéséhez és biztonságához hozzájárulnak a jól működő civil szervezetek, mint az Önkéntes Tűzoltó Egyesület, és a Polgárőrség. Az aktív sportélet van jelen a nagyközségben. A nagymágocsi fiatalok kimagasló eredményeket érnek el.

Nagymágocs „legfényesebb csillagai”, a nagypályás női futball csapat 2017. évben megnyerte a Csongrád Megyei Labdarúgó Bajnokságot, megelőzve a tőkeerős városi csapatokat is.

Méltán büszkék lehetünk a Nagymágocsi Hunyadi János Általános Iskola által szakkörként elindított Judo és Pin Pong oktatásra és eredményekre is.

Mi, Nagymágocs számos lakosa valljuk azt, hogy Nagymágocs Nagyközség ahogy történelmi múltjára, úgy jelenére is büszke, és csakis együtt, egyetértésben építhetjük tovább az erős és fejlődő Nagymágocsot!