Házasságkötési szándék bejelentése

 

Házasságkötési szándékukat a házasulók a házasságkötés tervezett helye szerinti települési önkormányzat polgármesteri hivatalának anyakönyvvezetője előtt jelentik be. Házasságkötési szándékot lakóhelytől függetlenül bármelyik polgármesteri hivatal anyakönyvvezetőjénél be lehet jelenteni, ahol házasságot kívánnak kötni.

A házasulók együttes és személyes megjelenése kötelező, melynek során igazolniuk kell a személyazonosságukat és állampolgárságukat, valamint a tervezett házasságkötés érvényes feltételeinek fennállását. Az anyakönyvvezető által feltett kérdésekre nyilatkozatot kell tenniük, melyről az anyakönyvvezető jegyzőkönyvet készít.

A házasságkötési szándék bejelentésének felvétele elektronikusan történik az anyakönyv vezetőnél. Nincs formanyomtatvány.

 

Szükséges iratok:

 

1./ A magyar állampolgárságú házasulók esetében:

  • érvényes személyazonosító igazolvány, vagy vezetői engedély, vagy útlevél és lakcímigazolvány
  • születési anyakönyvi kivonat (amennyiben rendelkezésre áll)
  • családi állapot igazolására:

nőtlen, ill. hajadon családi állapot esetében személyes nyilatkozat

            elvált családi állapot esetében jogerős bontóítélet, vagy válás tényét megjegyzésként

tartalmazó házassági anyakönyvi kivonat

            özvegy családi állapot esetében halotti anyakönyvi kivonat, vagy a házastárs halálát

megjegyzéséként tartalmazó házassági anyakönyvi kivonat

 

2./ Külföldi állampolgár házasuló setében:

  • érvényes külföldi útlevél vagy személyazonosításra alkalmas igazolvány
  • születési anyakönyvi kivonat
  • tanúsítvány, mely tartalmazza a külföldi házasuló személyi adatait (születési neve; születési helye; születési idő; apja és anyja születési neve; családi állapota; neme; állampolgársága; lakcíme) és azt a tényt, hogy személyes joga szerint a tervezett házasságkötésnek törvényes akadálya nincs.

Amennyiben a tanúsítvány nem tartalmazza a fentebb felsorolt valamennyi személyes adatot, azt külön okirattal is lehet igazolni.

 

Idegen nyelven kiállított tanúsítványt vagy okiratot, kivonatot hiteles magyar fordítással együtt kell benyújtani. (Hiteles magyar nyelvű fordításként csak az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda vagy hivatásos konzul által készített fordítás fogadható el.)

 

Külföldi okiratok elfogadhatóságát vizsgálni kell a 2004. évi CXL. törvény 52. § szabályai szerint, ezért további diplomáciai felülhitelesítésre, vagy Apostille bélyegző lenyomatkora lehet szükség.

 

Amennyiben a külföldi állampolgárságú házasuló vagy tanú nem érti és nem beszéli a magyar nyelvet, a házasságkötési szándék bejelentése és a házasságkötés során is tolmács közreműködése szükséges.

 

Házasságkötés legkorábban a bejelentéstől számított 31. napra tűzhető ki. A jegyzőkönyv a felvételtől számított 12 hónapig érvényes. A 30 napos várakozási idő alól rendkívüli esetben a jegyzőtől felmentés kérhető.

 

Házasságkötésnél az az anyakönyvvezető jár el, ahol a házasulók a házasságkötési szándékot bejelentették.

 

Házasságkötés helyszíne:

  • Nagymágocs Nagyközség Házasságkötő Terme 6622 Nagymágocs, Szentesi út 11.
  • Nagymágocsi Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Terme 6622 Nagymágocs, Szentesi út 42.
  • hivatali helyiségen kívül – előzetes egyeztetés, megbeszélés alapján

 

Házasság nem köthető január 1-jén; március 15-én; nagypénteken; húsvétvasárnap; húsvéthétfőn; május 1-jén; pünkösdvasárnap; pünkösdhétfőn; augusztus 20-án; október 23-án; november 1-jén; december 24-25-26-án.

 

A házasságkötés munkanapokon térítésmentes. A hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi esemény lebonyolítása 8.000,- Ft, mely díjat a polgármesteri hivatal számlájára – a házasságkötést megelőzően legkésőbb 3 munkanappal – kell megfizetni.

 

Magyar állampolgár külföldön tervezett házasságkötése:

 

Tanúsítvány 2013. március 1. óta nem kerül kiállításra a magyar állampolgár házasuló részére. Az illetékes magyar konzuli tisztviselő e tényről igazolást adhat ki, amennyiben a házasságkötés tervezett helye szerinti hatóság ezt kéri. A „családi állapot igazolás” kiállítása kérhető a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásából a Csongrád Megyei Kormányhivatal Szentesi Járási Hivatalától.

 

Az illetékes külföldi anyakönyvvezető tud felvilágosítást adni a házasságkötéshez szükséges okiratok elfogadhatóságáról (hiteles fordítás, diplomáciai felülhitelesítés, Apostille).

 

Vonatkozó jogszabályok:

2010. évi I. törvény az anyakönyvi eljárásról

32/2014. (V.19.) KIM rendelet az anyakönyvezési feladatok ellátásnak részletes szabályairól

 

Nagymágocs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2017 (III.22.) önkormányzati rendelete a házasságkötés létesítésnek hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatalai munkaidőn kívül történő engedélyezésnek a szabályairól és az azokért fizetendő díjak mértékéről.