A jegyző neve: dr. Vida Bernadett

Telefonszám: 63/363-002

Az ügyintézés helye: Nagymágocsi Polgármesteri Hivatal

A Hivatal címe: Nagymágocs, Szentesi út 42.

 

A jegyző ügyfélfogadási rendje előzetes bejelentkezés szerint:

 

 
Hétfő 9:00 – 12:00 13:00 – 15:00
Kedd 13:00 – 16:00
Szerda
Csütörtök 8:00 – 12:00
Péntek Nincs ügyfélfogadás
 

A jegyző a Közös Hivatal vezetője, aki szakmailag felelős a Hivatal működéséért, az ügyek operatív, konkrét megoldásáért. Tevékenysége során felelős a köz érdekeinek megfelelő, törvényes, szakszerű, pártatlan és igazságos, színvonalas ügyintézés szabályainak megfelelő eljárásáért.

 

A jegyző feladatai különösen:

 

  • ellátja a Közös Hivatal belső szervezeti egységei útján a jogszabály által hatáskörébe utalt hatósági feladatköröket,
  • javaslatot készít a polgármesternek a Hivatal belső szervezeti tagozódására, munkarendjére, az ügyfélfogadás rendjére,
  • gyakorolja a munkáltatói jogokat a hivatal köztisztviselői tekintetében, a következő esetekben a polgármester egyetértésével: kinevezés, vezetői megbízás, vezetői megbízás visszavonása, felmentés, jutalmazás,
  • irányítja a köztisztviselők továbbképzését,
  • koordinálja és ellenőrzi a Hivatal belső szervezeti egységeiben folyó munkát,
  • szükség szerint a szervezeti egységek vezetőinek értekezletet tart.
  • gondoskodik a Hivatalnál a belső ellenőrzés kialakításáról és a működéshez szükséges források biztosításáról.

Felhasználható formanyomtatványok

Birtokvédelem kérelem: .docx

Birtokvédelem kérelem: .pdf

Birtokvédelem leírás: .docx

Birtokvédelem leírás: .pdf