Pályázó neve NAGYMÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Projekt címe Nagymágocs óvodájának és bölcsődéjének infrastrukturális megújítása
Projekt kódja TOP-1.4.1-15-CS1-2016-00013
Támogatás összege (Ft) 100 000 000 .- HUF
Támogatás mértéke 100%
A projekt megvalósításának kezdete 2017.06.15.
A projekt fizikai befejezésének határideje 2018.12.31.

A projekt tartalmának bemutatása:

 

Átfogó cél Nagymágocs településen biztosítani a gyermekjóléti alapellátás (bölcsőde) és óvodai ellátás esetében a hozzáférés javítását, illetve a minőségi szolgáltatásnyújtás infrastrukturális és a szolgáltatásnyújtáshoz nélkülözhetetlen, jogszabályban és a vonatkozó Magyar Szabványban rögzített eszközök biztosítását. A projektet az indokolja, hogy bár a szolgáltatás a településen működik, azaz az infrastrukturális és eszközbeni adottságok rendelkezésre állnak, de jelentős mértékben elmaradnak színvonalukat, állagukat tekintve mind a jogszabályokban és egyéb szabályozókban rögzített mennyiségi és minőségi elvárásoktól. Ezáltal a szolgáltatások megfelelő színvonalon nem biztosíthatók. A projekt specifikus célja az, hogy a bölcsődei és óvodai ellátást/szolgáltatást igénybe vevő családok esetében a gyermekelhelyezés és a gyermekekkel történő nevelő, oktató munka eredménye legalább olyan eredményes legyen, mint városi rangú települések esetében. Az eredményesség mellett cél az is, hogy a szülők munkavállalását a gyermekvállalás ne akadályozza, azaz lehetőséget kíván a projekt teremteni a kisgyermeket nevelő szülőknek a minél korábbi elhelyezkedésre. További cél az, hogy a hátrányos helyzetű családok esetében a gyermekek gondozása, nevelése minél korábban megkezdődhessen, annak reményében, hogy a felnőtt kor eredményesen indulhasson el.

A projekt eredményeként elvárt, hogy mind a bölcsődei, mind az óvodai pedagógiai munkához szükséges a pedagógiai és szakmai programhoz illeszkedő a 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 2. számú mellékletében foglalt minimumkövetelményeknek megfelelő eszközök rendelkezésre álljanak. Ezt a meglévő és elavult, rossz állapotú eszközök, bútorok cseréjével, az előbb említett rendelet mellékletében lévő eszközjegyzékben szereplő, de hiányzó eszközök pótlásával lehetséges biztosítani. Az építési beruházás keretében épületen belül 583,15 m2 alapterület megújítása, illetve kültérben zöldfelület rekonstrukcióként rendezett zöldfelület kialakulása várható. A projekt hatására a rehabilitált intézmény mind belső, mind külső tekintetben megújul. Bár a fejlesztés férőhely bővítését nem eredményezi, de a meglévő férőhelyek kihasználtsága a beruházás vonzó hatására várhatóan emelkedni fog.

A támogatás mértéke 100%

Néhány kép a projektről