Pályázó neve NAGYMÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Projekt címe Nagymágocs óvodájának komplex energetikai korszerűsítése
Projekt kódja TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00050
Támogatás összege (Ft) 91 884 768 .- HUF
Támogatás mértéke 100%
A projekt megvalósításának kezdete 2017.06.15
A projekt fizikai befejezésének határideje 2018.12.31

A projekt tartalmának bemutatása:

A fejlesztés szükséges, mert a fejlesztendő épület Nagymágocs Nagyközség egyetlen óvodája és bölcsődéje. Egyedülisége révén az egyetlen intézmény, amely a település gyermekkorú lakóinak az óvodai és bölcsődei nevelését biztosítani tudja. A megoldandó probléma: Az intézmény infrastruktúrája elavult, korszerűtlen fűtési, világítási rendszerrel működik, ami miatt a takarékos gazdálkodás nem megvalósítható. A TOP-.1.4.1-15 projekt keretében a jelen projekttel egy időben tervezett az intézmény belső átalakítása, eszközökkel történő felszerelése is, mivel az alapterületi elrendezése nem megfelelő, valamint nagymértékben eszközhiányos. E projekt tartalmazza az épület akadálymentesítését is. Jelenleg problémát okoz az intézmény működésében a korszerűtlen fűtési rendszer (elavult alacsony hatásfokú gázkazán, illetve gázkonvektoros fűtés elegye), illetve a használati meleg víz előállítására rendszeresített évtizedes múlttal rendelkező és ennek megfelelő állapotú villanybojleres melegvíz előállítás. Az épület üzemeltetése így jelentős terhet ró a fenntartó tulajdonosra, illetve az üzembiztonság sem szavatolt, gyakoriak a meghibásodások. Az épület technológiai színvonala állandó túlfűtést eredményez. A helyzetet tovább rontja az, hogy gyakorlatilag egyetlen határoló szerkezet sem rendelkezik hőszigeteléssel, az elvárt hőátbocsátási tényezők közelében sincsenek a jelenlegi adottságok. A nyílászárókról szintén ugyan ez mondható el. A világítási rendszer is az épülettel egy korú, java részben energiapazarló, fénycsöves megoldású, amely nem biztosít megfelelő megvilágítást, illetve egészségesnek koránt sem nevezhető.

A tervezett energetikai korszerűsítéssel a projekt szintjén mérhető ÜHG kibocsátás a fejlesztés után 0 értékre csökkenthető, illetve az épület energetikai osztályba sorolása a jelenlegi GG-től AA++-ra javítható, azaz szinte 0 energiával üzemeltethető. A fejlesztés ezen eredménye nem csak a fenntartó gazdasági helyzetét stabilizálja, hanem példaértékű is lehet a többi fenntartó számára. Ezen túlmenően a környezettudatosságra nevelés elősegítésében is szerepet játszhat az épület- demonstrációs jelleggel.

A megvalósuló beavatkozások:

1.) A teljes épület határoló szerkezeteinek hőszigetelése a költségoptimum szinten. Jelenleg egyetlen határoló szerkezet sem felel meg a követelményeknek így azok felújítása szükséges. Az épület nem éri el a DD besorolást felújítás előtt. A padló hőszigetelése a padló burkolat cserével együtt kis többletköltséggel elvégezhető, ezért ez is bekerült a programba.

2.) nyílászáró csere. Az ablakok, ajtók rossz állapotúak, cseréjük indokolt.

3.) Hőszivattyú telepítése a fűtési és csoportszobák hűtési igényének kielégítésére fan-coilokkal és az alárendelt helyiségekben radiátorokkal, illetve padlófűtéssel. A helyiségenkénti szabályzás, heti-napi program szerinti vezérlés megoldható a hőszivattyú vezérlőjével. A vezérlő épületfelügyeleti rendszerbe is köthető melyet jelen projekt keretében nem kívánunk kialakítani, de a lehetősége meglesz.

4.) Használati melegvíz előállítása nyáron napkollektor, télen a hőszivattyúval indirekt tárolóval. A jelenlegi decentralizált rendszer villamos boylerekkel van kiépítve. A padló bontásával költséghatékonyan kiépíthető az új cirkulációval is ellátott központi előnykapcsolt rendszer, megújuló energia hasznosítással. A víz igény nem jelentős, éppen ezért most aránytalanul magasak a melegvízre fordított költségek. Az új hálózat kiépítésekor a forrázásvédelem is megoldható a gyerekek által használt vizesblokkokban.

Az új vezérlőrendszer a legionella elleni fertőtlenítő funkciót is tudja, mellyel nő a gyerekek biztonsága.

A támogatás mértéke 100%

Néhány kép a projektről