Pályázó neve NAGYMÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Projekt címe Nagymágocs Település környezetvédelmi infrastruktúrájának fejlesztése
Projekt kódja TOP-2.1.3.15-cs1-2016-00007
Támogatás összege (Ft) 20 000 000 .- HUF
Támogatás mértéke 100%
A projekt megvalósításának kezdete 2017.06.15.
A projekt fizikai befejezésének határideje 2018.08.10

A projekt tartalmának bemutatása:

 

A beruházás során 2 db NA60 méretű tiltós vízleadó műtárgy kialakítása szükséges az előzetes tervezői, befogadói konzultáció eredményeként. Nyílt földárok kiépítése és 6 kapubejáró megközelíthetőségét szolgáló műtárgy kiépítése tervezett.

A meglevő 0349/7 hrsz-ú tározóként funkcionáló anyaggödör és a hozzákapcsolt 0353/8 hrsz–ú, mintegy 22 800 m3–es tervezett tározóban minden esetben visszatartott csapadékvíz mennyiséggel folyamatosan tehermentesíthető a belterületi csapadékvíz hálózat, valamint a Mágocséri főcsatorna Nagymágocsi kastélyhoz tartozó szakasza, mérsékelve a belvízi helyzetből adódó esetleges elöntéseket.

A fejlesztési programmal érintett területrészen nincs egységes csapadékvíz elvezető rendszer kialakítva. Jelenleg jelentősebb csapadék esetén felszíni elöntések vannak a víz elszivárgásáig, és veszélyeztetik a lakóépületek állagát. A helyenként meglevő kisebb ároknak nincs elvezetése, abban pang a víz, úgynevezett szúnyogos jön létre. Nagymágocs belvizeinek befogadója a Mágocs-ér, amely karbantartottsága véleményünk szerint 50%-os, a jelentősebb vizeket csak késéssel tudja levezetni. A kis lejtésű, növényzettel benőtt csatornán a víz lassan áramlik, esetenként a felszíni vizek gyorsabban érkeznek, mint amilyen az áramlás a csatornában, és visszaduzzadást, elöntést okoznak. A tervezett árok kiépítésével a vizeket a lakókörnyezetből el tudjuk vezetni, a tervezett tározó kiépítésével pedig helyben tudjuk tartani. Az tervezett tározó segít a belvíz szabályozható levezetésében a csúcsok betározásával, és szabályozott későbbi elengedésével.

Az eredmény nem számszerűsíthető tulajdonsága a projekttől várt hatások megvalósulása, azaz:

  1. belvízelöntöttségének való kitettség felszámolása,
  2. a környezeti állapot javulása, az ökoszisztéma helyreállítása a beavatkozással érintett területen.

A támogatás mértéke 100%

Néhány kép a projektről