Pályázó neve NAGYMÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Projekt címe Nagymágocs József Attila és Határ utca burkolat felújítása
Projekt kódja 3346408574
Támogatás összege (Ft) 23 499 998 .- HUF
Támogatás mértéke 100%
A projekt megvalósításának kezdete 2022.06.01
A projekt fizikai befejezésének határideje 2023.06.30

 

Nagymágocs Kossuth Lajos és Mátyás Király utcai járdák egy részének felújítása

 

A pályázat keretében sor került a József Attila utca (35 hrsz.) páratlan oldalának 330,01 méter, valamint a Határ utca (710/4 hrsz.) 96,75 méter hosszanti aszfalttal való burkolására. Nagymágocs Nagyközség területén találhatók olyan utak, amelyek 30-40 évvel korábban épültek. A burkolatszélességük nem megfelelő, felületük egyenetlen, repedezett. A településen a szennyvízcsatornázás elkészült, a házi bekötések elkészültek, visszatöltések, helyreállítások konszolidálódtak. A képviselő testület döntése alapján a József Attila utca páros oldala felújításra került, valamint a Határ utca 96,75 méter hosszan aszfalttal burkolva lett. Ezen utak, valamint a csatlakozó utak, járdák, zöldterületek kezelője az Önkormányzat Polgármesteri Hivatal. Az út felújítás teljes egészében belterület, országos közúthoz nem csatlakozik. Az út felújítás nem volt engedélyköteles, ezért már az első lépésben kiviteli terv készült. A projekt megvalósulásának tervezett fizikai befejezése 2023.06.30.

 

Az elnyert vissza nem térítendő támogatás összege 23.499.998 forint

 

Nagymágocs, 2022. szeptember