Pályázó neve NAGYMÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Projekt címe Egészségház felújítása
Projekt kódja TOP-4.1.1-16-CS1-2018-00001
Támogatás összege (Ft) 34 000 000 .- HUF
Támogatás mértéke 100%
A projekt megvalósításának kezdete  
A projekt fizikai befejezésének határideje 2019.10.31.

A projekt tartalmának bemutatása:

 

A projekt keretében az egészségügyi alapellátásnak (vegyes háziorvosi, iskola-egészségügyi, fogorvosi alapellátás, védőnői szolgálat) helyet adó épület infrastrukturális fejlesztése és a tevékenységek végzéséhez szükséges eszközök beszerzése valósul meg. A fejlesztése során az akadálymentes közlekedés biztosításával és a hátsó közlekedő helyén akadálymentes mellékhelyiség kialakításával projektarányos akadálymentesítés valósul meg. A rendelők akadálymentes megközelítésének biztosítása miatt a rendelők fix öltöző fülkéinek elbontására, az új akadálymentesen is használható ajtók beépítésére, a szükséges helyeken burkolat helyreállítására és felújítására kerül sor. A meglévő vizesblokk helyiségek és a bejárat előtti térburkolat is felújításra kerül.

A projekt általános célja: a településen élők számára az egészségügyi alapellátást biztosító intézmény infrastrukturális állapotának és a munkafeltételek minőségének javítása a gyógyítás hatékonyságának és a korai felismerések növelése érdekében.