Pályázó neve NAGYMÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Projekt címe Kossuth L. utca és Mátyás K. utca hosszan belterületi járda felújítása Nagymágocs központjában
Projekt kódja 3346012706
Támogatás összege (Ft) 5 362 293 .- HUF
Támogatás mértéke 100%
A projekt megvalósításának kezdete 2022.06.01
A projekt fizikai befejezésének határideje 2023.06.30

 

Nagymágocs Kossuth Lajos és Mátyás Király utcai járdák egy részének felújítása

 

A projekt keretében Nagymágocs központjában a Kossuth Lajos utcán 73,6 méter és Mátyás Király utca 31,35 méter hosszan belterületi járda került felújításra 1,5 m szélességben térkő burkolattal. Nagymágocs Nagyközség területén találhatóak olyan járdák, amelyek 30-40 évvel korábban épültek, jellemzően járdalapból. A burkolatszélességük nem megfelelő, felületük egyenetlen. A településen a szennyvízcsatornázás elkészült, a házi bekötések elkészültek, visszatöltések, helyreállítások konszolidálódtak. A képviselő testület döntése alapján a járdák egy része felújításra került. A jelen pályázat a Kossuth Lajos utca és a Mátyás Király utca járdái egy részének a felújítását tartalmazza. Nagymágocs 711/1, 563/3 hrsz-ú járdái önkormányzati tulajdonban vannak, és ezen járdák, zöldterületek kezelője az Önkormányzat Polgármesteri Hivatal. Településünkön több a Magyar Falu Program keretében megvalósítás alatt álló projekt és benyújtott pályázat is a közösségi terek megújulását szolgálja, annak érdekében, hogy Nagymágocs népességmegtartó képessége ne csökkenjen, vonzó, élhető életteret biztosítson lakosai számára.
A projekt megvalósításának tervezett fizikai befejezése 2023.06.30.

Az elnyert vissza nem térítendő támogatás összege 5.362.293 forint.

 

Nagymágocs, 2022. szeptember